Wijziging contributie inning vanaf september 2018

Beste leden, wettelijke vertegenwoordigers en overige belanghebbenden,

Wij willen u graag op de hoogte stellen van een drietal zaken. In de ALV 2018 is een wijziging van het incassobeleid voorgesteld door het hoofdbestuur en geaccepteerd door de leden. Daarnaast krijgen we de laatste tijd veel vragen over aanmelden en opzeggen. We willen nogmaals de regels herhalen. Verder hebben wij onze organisatie conform de AVG aangepast en daarbij past een privacyverklaring.

Inning van de lesgelden
Voorheen betaalde u de jaarcontributie in 12 maandelijkse termijnen. Om de verwerking voor onze vrijwilligers te vereenvoudigen en hen ook van een welverdiende zomervakantie te laten genieten, hanteren we met ingang van het komende seizoen 2018 —2019 andere incassotermijnen.
Vanaf september 2018 gaat RKDOS nog slechts 10 maal per jaar incasseren, te weten september t/m juni van ieder jaar. Vanaf 2019 gaat RKDOS niet meer incasseren in de maanden juli en augustus.

Tijdens de ALV van 24 mei 2018 j.l. is hiervoor aan de leden toestemming gevraagd en verkregen. Het bestuur van RKDOS heeft ook aangekondigd om geen contributie verhoging door te voeren voor het nieuwe seizoen, m.u.v. de turnselecties. Het tarief lesuur stijgt daar van € 5,70 naar € 6,00.
Toch zal het incassobedrag in de maanden van september t/m juni dus omhoog gaan, doordat het jaarbedrag, dat nu in 12 termijnen geïncasseerd wordt, vanaf september 2018 in 10 termijnen geïncasseerd zal worden. Bijvoorbeeld een recreatief jeugdlid dat 1 uur per week sport en nu € 12,95 per maand betaald, gaat vanaf september € 15,54 betalen.
12 x €12,95 = € 155,40
10 x €15,54 = € 155,40

Het betreft dus nadrukkelijk geen contributieverhoging! Alleen de wijze van inning verandert.

Het bestuur heeft tijdens de ALV 2018 de commitment uitgesproken om in individuele gevallen, waar dit tot mogelijk tot problemen leidt, te zoeken naar passende oplossingen. Vanzelfsprekend gebeurt dit individueel op afspraak. U kunt zich in deze dan wenden tot de penningmeester via bovengenoemd emailadres.

In- en uitschrijven
Inschrijven kan door middel van een inschrijfformulier dat u van de leiding krijgt of via onze website kunt downloaden. Door ondertekening stemt u in met ons incassobeleid en gaat u akkoord met ons privacystatement en met ons huishoudelijk reglement (indien van toepassing). Deze documenten staan alle op onze website www.rkdos.nl. Uitschrijven bij RKDOS blijft ongewijzigd en kan maandelijks vóór de 23e van iedere maand, door middel van een schriftelijke opzegging (papier of e- mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ). De contributie wordt dan per eerste van de volgende maand beëindigd. Elke andere vorm van opzegging bij de leiding, bestuur of andere vrijwilligers, nemen wij niet in behandeling, contributie blijft dan verschuldigd.

AVG Privacyverklaring
Met onze website, ledenadministratie en financiële administratie verzamelen en verwerken wij diverse persoonsgegevens van u en bezoekers van de website. RKDOS, sportvereniging te Kampen en IJsselmuiden, is hiervoor verantwoordelijk. In onze privacyen cookieverklaring lichten we toe welke gegevens we verzamelen, wat we daarmee doen en welke rechten u heeft. Deze verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie is altijd op onze website te vinden.
In deze bijlage is de huidige versie van de privacyverklaring toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur RKDOS