IN MEMORIAM KAS KLAPPE

 

Op zondag 5 augustus 2012 overleed  in het ziekenhuis te Zwolle onze NESTOR van RKDOS 

KAS KLAPPE


Nog maar pasgeleden vierden wij zijn 80ste verjaardag en op 7 juli jl. bij het 100-jaar Jubileumgala waren we verheugd dat hij er weer bij was na een periode van ernstige ziekte in mei en juni. Toen constateerde men problemen aan zijn hart en werd hij voor het eerst van zijn leven opgenomen in een ziekenhuis. Hij werd “gedotterd”, kreeg een “stent” en herstelde redelijk goed. En dus mocht Kas na enkele weken in zijn nieuwe thuis in Baanzicht verder herstellen. Soms zagen we hem al weer bij zijn RKDOS; zoals tijdens die gala-avond en op de koffie met gebak (+) ter afsluiting van het seizoen bij de dinsdagavond - volleyballers. Maar afgelopen weekend verslechterde zijn toestand opeens en werd hij maandag opgenomen in de Weezenlanden. De problemen hielden aan en bleken genezing onmogelijk te maken.

Op zondagmorgen is Kas in alle rust en in aanwezigheid van zijn kinderen ingeslapen.

Zijn aanvankelijke herstel was een lichtpuntje in een – voor de familie Klappe – buitengewoon droevige tijd, waarin Stef, de zoon van Kas ernstig ziek werd en overleed. Het spreekt vanzelf dat heel RKDOS meeleeft met het gezin Klappe en hen alle steun toezegt en sterkte wenst. 

Kas was van de generatie van Nico Klappe en hoewel ze geen familie van elkaar waren (wel beide van oorsprong van Schokland) was de vriendschapsband tussen beiden hecht en intens. Groot was dan ook het verdriet van Kas toen zijn maat in april 2011 kwam te overlijden. Dat had hij niet verdiend vond Kas en graag hadden ze samen dat jubileum van 100 jaar RKDOS ten volle willen beleven. Het mocht echter niet zo zijn. 

Kas en Nico hebben samen dus ook veel van de opbouw en vormingsjaren van RKDOS meegemaakt en daar ook een substantiële bijdrage aan geleverd. Vooral in de na-oorlogse jaren, toen RKDOS nog volop atletiek en gymnastiek in één was en in de zomermaanden haar trainingsveld tegenover het station aan de overzijde van de brug had. 

Kas, nog meer dan Nico, gericht op “gymnastiek” als primaire basis voor alle takken van sport,  
Kas als actief en kundig trainer vooral van gymnastiek en herenturnen,
Kas jarenlang gewaardeerd bestuurslid van RKDOS, 
Kas als organisator van onderlinge wedstrijden,  
Kas als regisseur van uitvoeringen, met strakke hand geleid met bijna militaire precisie,
Kas als perfect beheerder van tal van sportaccommodaties,
Kas als enthousiast supporter van RKDOS gymnasten en immer alert jegens de locale rivalen,  
Kas een tikkeltje behoudend wanneer het op samenwerking met die andere verenigingen aankwam en daar botste het wel eens met zijn maat Nico.

Kas, op hoge leeftijd nog als trainer actief bij volleybal en conditietraining. Slechts enkele maanden terug nog wekelijks letterlijk “op de kast” in het Turn Centrum en de Lelystraat om op zijn eigen ludieke wijze, met humor en gevatte opmerkingen, die aparte sfeer te scheppen, die het voor iedereen, ongeacht leeftijd, gezindte of conditie prettig maakte om te komen sporten en ook te blijven komen! Jarenlang. Sommigen tientallen jarenlang! Op handen gedragen door zijn enthousiaste mannen en vrouwen van de maandag  en de dinsdagavond.

Door allen gewaardeerd en gerespecteerd erelid en nestor van de vereniging.
Kortom: een RKDOS-ser in hart en nieren. Een sportman, rotsvast overtuigd van nut en noodzaak om vooral jong te beginnen met sporten, en dan wel bij een vereniging en als je verstandig bent dan kies je allereerst voor gymnastiek als basis voor welke sport dan ook!

Geen wonder dat Kas in 1994 werd vereerd met het erelidmaastschap van RKDOS!  

Wij zullen Kas gaan missen. Zijn kritische opmerkingen, zijn waarschuwingen, zijn wijze adviezen, zijn humor, zijn moppen, maar we zullen hem niet vergeten. We zullen ons telkens weer herinneren wat hij ons – bij herhaling – inprentte. En wij zullen ons bij het nemen van belangrijke besluiten blijven afvragen: “wat zou Kas ervan gevonden hebben?”  En zo zal Kas nog heel lang voortleven in RKDOS. 

Wij wensen allen die Kas lief waren, waarvan er velen hecht met RKDOS zijn verbonden, nogmaals heel veel sterkte toe met het verwerken van dit enorme verlies en de leegte die hij achterlaat. 
Waar wij kunnen willen we hen tot steun zijn. 


Bestuur RKDOS

{jcomments on}