In Memoriam Henk Tromp

Op dinsdag 6 januari 2015 is op 71 - jarige leeftijd overleden ons ERELID en VOORZITTER (in functie)

Henk Tromp 

Henk leek gezond en zo voelde hij zich ook tot ca. 2 maanden voor zijn overlijden.  Nog maar enkele maanden terug meldde hij zich weer aan voor een avondje recreatief volleybal op dinsdag.  Hij heeft slechts enkele malen enthousiast mee kunnen doen.   

Henk was al sinds begin jaren ’50 als jong lid actief binnen RKDOS met turnen en atletiek en kwam voor zijn club uit tijdens de Kamper sportdagen om het “kampioenschap van Kampen”. Hij studeerde aan de Academie voor Lichamelijke Oefening in Amsterdam,  werd docent LO o.a. in Vollenhove, maar gaf in die jaren ook zwemles in zwembad Seveningen,  waar hij menig Kampenaar aan een zwemdiploma hielp.

Zijn passie was echter huisarts worden, maar pas op latere leeftijd lukte het hem om de studie medicijnen in Utrecht op te pakken. In die tijd was hij vaak te vinden naast de atletiekbaan en gymzaal of hield hij “spreekuur” in een verzorgingsruimte in de rol van “sportmedisch adviseur”.  Zijn zorg richtte zich vooral op de fysieke gesteldheid  van sporters en hij gaf met overtuiging gevraagd en ongevraagd advies aan trainers, sporters én hun ouders.

Voor zijn bijzondere verdiensten als sportmedisch adviseur werd hij in 1982 benoemd tot ERELID van RKDOS.

Henk had een bijzondere band met RKDOS en later ook ISALA ’96 en samen met Nico Klappe (en vele anderen) was hij een van de wegbereiders voor een echte atletiekbaan in de jaren ’80 en mede-initiator van een eigen turnhal  beginjaren ’90, waar hij vervolgens 10 jaar lang tot 2001 het voorzitterschap van het bestuur van de Stichting Beheer Turnhal Kampen op zich nam.   

Beroepsmatig werkzaam in de sector “bedrijfsarts” benutte hij zijn kennis en vaardigheid ook voor RKDOS; met arbo-technisch advies, uitvoeren van risicoanalyse (RIE), regelde en verzorgde patiëntenzorg voor leiding indien nodig. Als sportmedisch adviseur  bleef hij actief: altijd positief  en opbouwend kritisch kijkend naar wat trainers van selectieleden  willen en kunnen bereiken met hun pupillen.  Daarnaast verzorgde hij oefenavonden EHB(Sport)O voor trainers en leiding van RKDOS.

Van 2011 tot zijn overlijden was hij voorzitter van RKDOS en met hart en ziel betrokken bij alles wat de vereniging raakte, zoals o.a. het 100-jarig bestaan van RKDOS in 2012 en de verdergaande samenwerking met andere gymnastiekverenigingen.

Het was zijn diepste innerlijke overtuiging dat ieder mens, ieder kind,  het recht heeft om zich te kunnen ontwikkelen en dat gelegenheid om te sporten daar een bijdrage aan kon geven. En dus moest RKDOS die mogelijkheid bieden en spoorde hij leiding aan om met nieuwe creatieve ideeën te komen om dat sportaanbod bij RKDOS mogelijk te maken voor alle  leeftijden, liefst van 2 tot 82 jaar!

Henk liet overal in de club zijn gezicht zien en stond bekend als een integer en sociaal bewogen mens. Hij werd gewaardeerd om zijn warme uitstraling, oprechte belangstelling en de hartelijkheid waarmee hij jong en oud wist aan te spreken.  

RKDOS verliest in Henk een voortreffelijke voorzitter, die terecht ooit, lang geleden,  tot ERELID van onze vereniging werd benoemd. Wij zullen hem missen,  maar koesteren in onze herinneringen.