Algemeen - Lestijden

De lestijden staan per afdeling vermeld.
Ga naar de betreffende afdeling en bekijkt daar de lestijden.