Algemene Ledenvergadering 2017

Aankondiging van en uitnodiging tot het bijwonen van de

Jaarvergadering RKDOS Kampen/IJsselmuiden op:
Donderdag 1 juni 2017
Locatie: Kantine RKDOS
Turncentrum Kampen, Horstsingel 3

Aanvang: 20.00 uur
nloop met koffie 19.45 uur

 

Agenda

1.       Opening

2.       Verslag van ledenvergadering woensdag 15 juni 2016

3.       Binnengekomen berichten, mededelingen

4.       Jaarverslag 2016

5.       Financieel jaarverslag resultaten 2016 en begroting 2017

6.       Verslag van de kascontrolecommissie 2016

7.       Contributie seizoen 2017/2018

8.       Missie en Visie 2017-2022

9.       Bezetting bestuur

10.   Jubilarissen

11.   Rondvraag

12.   Sluiting

U kunt het jaarverslag downloaden op onze site www.rkdos.nl. Ook kunt u een exemplaar afhalen bij het secretariaat:
Paula Hollander, Hartogsweg 20, 8271 PE IJsselmuiden, telefoon , 038-3446572


Voorafgaand aan de vergadering is er vanaf 19.15 tot 19.45 gelegenheid tot lezing van het gehele financiƫle jaarverslag